Towards an Integrated Political History: Bridging Disciplinary Divides

Authors

DOI:

https://doi.org/10.62374/htr41w06

Keywords:

political history; new political history; social political history; cultural political history; political science; economics; 21st century

Abstract

The study focuses on the development of political history and the evaluation of the perspectives of its further development. Since the second half of the 20th century, political history has been cultivated in three basic subfields: new political history, social political history, and cultural political history. It then discusses other subfields that are or could be used in the analysis of political history. Finally, the study advocates the idea of creating an "integrated" political history that would result from combining the strengths of different theoretical and methodological approaches, especially history, political science, economics, and sociology. Author has called for the creation of an "integrated" political history that would emerge by combining the strengths of different approaches. In particular, he argued for building a bridge between the new political history, political science, and political economy. This, however, would require scholars from each discipline to recognize that the other disciplines are not misguided or mistaken, but equal and worthy of the closest collaboration. It would also require the formation of interdisciplinary teams; in the case of political history, these teams would include political scientists, sociologists, economists, statisticians, lawyers, and anthropologists in addition to historians. Similarly, disciplinary barriers would have to be overcome in journals indexed in Web of Science and other databases. The emphasis on an interdisciplinary approach is nothing new in the social sciences and humanities, but the question is to what extent it has been possible to present policy analysis from the theoretical and methodological perspectives of several disciplines.

References

Baker, P. (1999). The midlife crisis of the new political history. The Journal of American History, 86(1), 158-166. https://doi.org/10.2307/2567411

Becker, G. S. (1997). Teorie preferencí. Grada, Liberální institut.

Buchanan, J. M. (2002). Politika očima ekonoma. Liberální institut.

Cornelißen, Ch. (2000). Politische Geschichte. In Ch. Cornelißen (Ed.), Geschichtswissenschaften: Eine Einführung (s. 133-148).

Craig, D. M. (2010). 'High politics' and the 'New political history'. The Historical Journal, 53(2), 453-475. https://doi.org/10.1017/S0018246X10000129

Dülmen, R. van (2003). Das Fischer-Lexikon: Geschichte (2. vyd.). FISCHER Taschenbuch.

Etzemüller, T. (2002). Sozialgeschichte als politische Geschichte: Die Etablierung der Sozialgeschichte in der westdeutschen Geschichtswissenschaft. Comparativ, 12(1), 12-33.

https://doi.org/10.1524/9783486595222

Etzemüller, T. (2001). Sozialgeschichte als politische Geschichte: Werner Conze und die Neuorientierung Der westdeutschen Geschichtswissenschaft nach 1945. Oldenbourg Verlag. https://doi.org/10.1515/9783486595222

Frevert, U. (2005). Neue Politikgeschichte: Perspektiven einer historischen Politikforschung. Campus Verlag.

Frings, A. (2007). Zwischen Ökonomie und Geschichte: Ein Plädoyer für den Dialog der Politikgeschichte mit der empirisch-analytischen Politikwissenschaft. Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 32(4), 52-93. https://doi.org/10.12759/hsr.32.2007.4.52-93

Hillgruber, A. (1973). Politische Geschichte in moderner Sicht. Historische Zeitschrift, 216(3), 529-552. https://doi.org/10.1524/hzhz.1973.216.jg.529

Hofmeyr, A. B. (2021). Foucault's Analyses of Neoliberal Governmentality: Past Investigations and Present Applications. Etica & Politica, 23(1), 589-616. https://doi.org/20.500.12424/4036558

Kousser, J. M. (1976). The "New political history": A methodological critique. Reviews in American History, 4(1), 1-14. https://doi.org/10.2307/2701238

Landwehr, A. (2003). Diskurs - Macht - Wissen. Archiv für Kulturgeschichte, 85(1), 71-117. https://doi.org/10.7788/akg.2003.85.1.71

https://doi.org/10.7788/akg.2003.85.1.71

Lawrance, J. (2016). Politické dějiny. In S. Berger, H. Feldner, & K. Passmore (Eds.), Jak se píšou dějiny: teorie a praxe (s. 255-277). Centrum pro studium demokracie a kultury.

Marcowitz, R. (2006). Von der Diplomatiegeschichte zur Geschichte der internationalen Beziehungen: Methoden, Themen, Perspektiven einer historischen Teildisziplin. Francia, 32(3), 75-100. https://doi.org/10.11588/fr.2005.3.45382

Martschukat, J. (2006). Feste Banden lose schnüren: "Gouvernementalität" als analytische Perspektive auf Geschichte. Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History, 3(2), 277-283. https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1961

Mergel, T. (2002). Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik. Geschichte und Gesellschaft, 28(4), 574-606. https://doi.org/10.14765/zzf.dok.2.556.v1

Pešek, J. (2006). (Západo)německé dějepisectví poválečné doby mezi tradicí státně politické historiografie a "modernitou" sociální vědy. Český časopis historický, 104(3), 558-592.

Řepa, M. (2009). Vědec a "muž činu": Marc Bloch a jeho výjimečné postavení v kontinuitě vývoje moderního dějepisectví. In J. Hanuš, & R. Vlček (Eds.), Historik v proměnách doby a prostředí 20. století (s. 73-88). Matice moravská.

Soběhart, R. (2009). Pojem "politična" v teorii Carla Schmitta: příspěvek k dějinám idejí Výmarské republiky. Dvacáté století, 1(1), 37-54.

Soběhart, R., & Stellner, F. (2011). Budoucnost hospodářských dějin na českých vysokých školách. Acta Oeconomica Pragensia, 19(6), 39-45. https://doi.org/10.18267/j.aop.350

Spengler, O. (2017). Zánik Západu: Obrysy morfologie světových dějin (2. vyd.). Academia.

Stellner, F. a kol. (2023). Úvod do studia historie. Nakladatelství Karolinum.

Stollberg-Rilinger, B. (2005). Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? Einleitung. In B. Stollberg-Rilinger (Ed.), Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? (č. 35, s. 9-24). Duncker & Humblot GmbH. https://doi.org/10.3790/978-3-428-51868-5

Šima, K. (2014). Politická kultura. In J. Čechurová, & J. Randák (Eds.), Základní problémy studia moderních a soudobých dějin (s. 571-585). Nakladatelství Lidové noviny.

Thamer, H. U. (1990). Politische Geschichte, Geschichte der internationalen Beziehungen. In R. van Dülmen (Ed.), Das Fischer Lexikon: Geschichte (s. 52-65). FISCHER Taschenbuch.

Vieira, R. A. (2011). Connecting the new political history with recent theories of temporal acceleration: Speed, politics, and the cultural imagination of Fin de Siècle Britain. History and Theory, 50(3), 373-389. https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2011.00591.x

Vokoun, M., & Stellner, F. (2015). Czech economic historians and interdisciplinary approach. Économies et Sociétés: Série "Histoire Économique Quantitative", 50(6), 857-875.

Walter, J. (2015). Kissing cousins?: Social history/Political history before and after the revisionist moment. Huntington Library Quarterly, 78(4), 703-722. https://doi.org/10.1353/hlq.2015.0011

Wehler, H. U. (1975). Moderne Politikgeschichte oder "Große Politik der Kabinette"? Geschichte und Gesellschaft, 1(2/3), 344-369.

Downloads

Published

Dec. 30, 2023

Issue

Section

Articles

How to Cite

Stellner, F. (2023). Towards an Integrated Political History: Bridging Disciplinary Divides. New Perspectives on Political Economy, 19(1-2), 1-9. https://doi.org/10.62374/htr41w06