Labor regulation of medical professionals in the universal health care system through the lens of health economics

The case of the amendment of the Labour Code in the Czech Republic

Authors

  • Jan Neugebauer Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Social and Economic Sciences

DOI:

https://doi.org/10.62374/1r9f9c29

Keywords:

overtime, law, employees, doctors, inefficiency, health insurance

Abstract

Current events in the healthcare sector are aimed at amending the Labour Code, specifically section 93. Employees face more difficult working conditions as a result of this issue, despite the fact that this amendment is intended to protect them. The purpose of this thesis was to determine what information exists in academic, official, governmental, and discursive environments, as well as what relevant data can be extracted from the available sources to draw constructive conclusions. The entire subject is treated as a theoretical concept that analyses the situation from the standpoint of the Austrian school of economics and health economics and provides a useful perspective on the issue of health system regulation and reform.The findings reflect an opinionated reality that elicited a media response from the general public and medical personnel. There was an interim agreement on salary increases for doctors and non-medical staff in the health sector in this case. Although the Chamber of Deputies' action appears to be relatively settled, it is still practically unresolved whether doctors will be allowed to work up to twice as many hours of overtime, and although each 12-hour shift should be followed by eight hours of uninterrupted rest, we should probably brace ourselves for further possible Labor Code circumvention. Furthermore, it was noted that this and similar topics are rarely discussed in academic and scientific settings, and that there is a lack of a systemic perspective and evidence.

References

Brůha, J. (2023). Novela zákoníku práce: sedmero dobrých důvodů, proč být ve střehu. Odborový svaz pro zdravotnictví a sociální péče České republiky. [online]. Dostupné z: https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/novela-zakoniku-prace-sedmero-dobrych-duvodu-proc-byt-ve-strehu/

Buriánek, A. (2019). Nejvýznamnější právní předpisy - co kde hledat. Plzensky Lekarsky Sbornik. Supplement. 89(1), p 15 - 24. ISSN 0139-603X

Buriánek, A. (2022). Nejfrekventovanější instituty pracovního práva ve zdravotnictví. Zdravotnické právo. [online]. Dostupné z: https://www.zdravotnicke-pravo.cz/0014-nejfrekventovanejsi-instituty-pracovniho-prava-ve-zdravotnictvi

Buriánek, A. (2023). Novela zákoníku práce: Jaký bude mít dopad na pracovní život lékařů? [online]. Dostupné z: https://nasezdravotnictvi.cz/aktualita/novela-zakoniku-prace

Costa, G. (2003). Shift work and occupational medicine: an overview. Occupational Medicine. 53(2), p. 83-88. https://doi.org/10.1093/occmed/kqg045

Costa, G. (2010). Shift Work and Health: Current Problems and Preventive Actions. Online. Safety and Health at Work. 1(2), p. 112-123. https://doi.org/10.5491/SHAW.2010.1.2.112

Cumming, J. (2015). Health Economics and Health Policy: Experiences from New Zealand. APPLIED HEALTH ECONOMICS AND HEALTH POLICY, 13(3), 281-289. https://doi.org/10.1007/s40258-014-0149-y

Česká lékařská komora. (2023a). Záznam z tiskové konference. Informace pro lékaře. [online]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/informace/100441cs-zaznam-z-tiskove-konference-clk

Česká lékařská komora. (2023b). Řekněte si o pomoc, pokud Vás zaměstnavatel šikanuje. Informace pro lékaře. [online]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/informace/100439cs-reknete-si-o-pomoc-pokud-vas-zamestnavatel-sikanuje

Česká lékařská komora. (2023c). Komora hájí soukromé lékaře. Informace pro lékaře. [online]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/informace/100440cs-komora-haji-soukrome-lekare-pomozte-nam

Česká lékařská komora. (2023d). Dohoda s Českou republikou podepsána. Informace pro lékaře. [online]. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/informace/100442cs-dohoda-s-ceskou-republikou-podepsana

Český rozhlas. (2023). Zákoník práce by se mohl pro lékaře změnit. Novela sníží přesčasy a umožní 24hodinové směny. iRozhlas - zprávy z domova. [online]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zdravotnictvi-prescasy-lekari-valek_2310201439_fos

Freze, T., Korneev, A., Krayneva, R., Oruca, T., Kandalov, W. et al. (2023). Business Leadership and Corporate Social Responsibility in the Post-COVID Era. Online. Economies. 11(3). https://doi.org/10.3390/economies11030098

Furst, R. (2021). China and Central Europe: cooperation in difficult times during the Covid-19 outbreak. Online. Journal of Chinese Economic and Business Studies. 19(3), p. 181-196. https://doi.org/10.1080/14765284.2021.1913549

Galizzi, M. M. (2014). What Is Really Behavioral in Behavioral Health Policy? And Does It Work? APPLIED ECONOMIC PERSPECTIVES AND POLICY, 36(1), 25-60. https://doi.org/10.1093/aepp/ppt036

Halata, D., Javorská, K., Býma, S., Seifert, B. (2021). Opinions of the Czech Republic citizens on selected aspects of the activities of general practitioners - 2020. Prakticky lékař. 101(5), p. 261-267. ISSN 0032-6739

Havelková, R. (2019). Právní systém v České republice. Plzensky Lekarsky Sbornik. Supplementum. 89(1), p 9-14. ISSN 0139-603X

Jasiński, Ł. (2021). Markets vs Public Health Systems. Online. London: Routledge. ISBN 9781003258957. Dostupné z: https://doi.org/10.4324/9781003258957

Kling, A. S. (2006). Crisis of Abundance. Rethinking how we pay for health care. CATO Institute, Washington, D. C., USA. ISBN 1-930865-89-9

Kling, A. S. (2009). What makes Health Care Different? EconLog: Economics of Health care. [online]. Dostupné z: https://www.econlib.org/archives/2009/07/what_makes_heal.html

Kurzycz. (2023a). Platy lékařů a zubařů v roce 2023. [online]. https://www.kurzy.cz/platy/platove-tabulky-lekaru/

Kurzycz. (2023b). Brífink k podpisu dohody o financování lékařských přesčasů V dohodě s lékaři podle premiéra Fialy nešlo jen o platy a mzdy, ale i o pracovní podmínky a vzdělávání. Premiér dodal, že 9,8 mld. (video). [online]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/zpravy/751579-brifink-k-podpisu-dohody-o-financovani-lekarskych-prescasu-v-dohode-s-lekari-podle-premiera-fialy/

Mayer, S., Łaszewska, A. & Simon, J. (2023). Unit Costs in Health Economic Evaluations: Quo Vadis, Austria? International Journal of Environmental Research and Public Health. 20(1). ISSN 1660-4601. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/ijerph20010117

McMichael, B. J. (2023). Supply-side health policy: The impact of scope-of-practice laws on mortality. JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS, 222, 104901. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104901

Medical Tribune. (2023a). Dvojnásobné přesčasy schváleny. Tisíce lékařů řeknou "dobrovolně ne". [online]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/zdravotnictvi/dvojnasobne-prescasy-schvaleny-tisice-lekaru-reknou-dobrovolne-ne/

Medical Tribune (2023b). Fórum: Přesčasy a dostupnost péče? [online]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/zdravotnictvi/forum-prescasy-a-dostupnost-pece/

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. (2023) VIII.5 Práce přesčas (§ 93) a další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví (§ 93a). [online]. Dostupné z: https://ppropo.mpsv.cz/VIII5Praceprescas

Ministerstvo zahraničních věcí (2017). Práce v Rakousku: Informace pro české OSVČ a vysílající firmy.[online]. Dostupné z: https://mzv.gov.cz/file/1539796/Prace_v_Rakousku___Informace_pro_ceske_OSVC_a_vysilajici_firmy.pdf

Ministerstvo zdravotnictví ČR. (2023). Zdravotní pojištění. Přehled právních předpisů v gesci Ministerstva zdravotnictví. [online]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/zdravotni-pojisteni/

Ministerstvo zdravotnictví ČR. (2023). Dohoda! Ministerstvo zdravotnictví našlo shodu se zástupci České lékařské komory a zdravotnických odborů. Tiskové centrum. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/dohoda-ministerstvo-zdravotnictvi-naslo-shodu-se-zastupci-ceske-lekarske-komory-a-zdravotnickych-odboru/

Mladí lékaři. (2023). Požadované principy novely zákoníku práce. [online]. Dostupné z: https://mladilekari.cz/2023/10/13/pozadovane-principy-novely-zakoniku-prace/

Pavezková, H. (2022). Sociální pracovník obětí šikany čili mobbingu a bossingu na pracovišti. Forum socialci prace. 12(2), p 84-93. ISSN 2336-6664

Stárek, F. (2022). Důsledky nedostatku odborného zdravotnického personálu v ČR v souvislosti se stárnutím populace. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky. Dostupné z: https://vskp.vse.cz/86319

Šeblová, J., Šeblová, D. & Protopopová, D. (2020). Pandemie SARS-COV-2 a její dopady na psychické zdraví. Urgentní medicína. 23(4), p 45-51. ISSN 1212-1924

Silver, D., Zhang, J. (2022). Invisible Wounds: Health and Well-Being Impacts of Mental Disorder Disability Compensation on Veterans. National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w29877

Špalek, J. (2019). Lékař a občanské právo. Plzensky Lekarsky Sbornik. Supplementum. 89(1), p 9-14. ISSN 0139-603X

Tobeš, Z. (2020). Právní úprava pracovní smlouvy v ČR a Rakousku. Rigorózní práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. [online]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/dl603/RigorozniPraceTobes.pdf

Váchalová, H. (2020). Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru. Rigorózní práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. [online]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/123857/150049377.pdf?sequence=1

Verguet, S., Kim, J. J., & Jamison, D. T. (2016). Extended Cost-Effectiveness Analysis for Health Policy Assessment: A Tutorial. PHARMACOECONOMICS, 34(9), 913-923. https://doi.org/10.1007/s40273-016-0414-z

Zechmeister-Koss, Ingrid; Stanak, M. & Wolf, S. (2019). The status of health economic evaluation within decision making in Austria. Wiener Medizinische Wochenschrift, 169(11-12), 271-283. https://doi.org/10.1007/s10354-019-0689-8

Downloads

Published

Dec. 30, 2023

Issue

Section

Review articles

How to Cite

Neugebauer, J. (2023). Labor regulation of medical professionals in the universal health care system through the lens of health economics: The case of the amendment of the Labour Code in the Czech Republic. New Perspectives on Political Economy, 19(1-2), 26-42. https://doi.org/10.62374/1r9f9c29